Fàilte

Stiùidio FÀS

Uidheamachd

Sabhal Mòr Ostaig

Lorg sinn / Cuir fios

Leabhran PDF

 

Gailearaidhean

Brùth airson gach gailearaidh fhaicinn.

Studio

GailearaidhRiochdachaidh

SeòmarGearradhFuaime

Goireasan

ObairRiochdachaidh

“Mu dheireadh thall – tha stiùidio is goireasan riochdachaidh anns an Eilean Sgitheanach a tha a’ tighinn a-rèir dreach-tìre gun samhail, agus a’ dèanamh an àite air leth freagarrach airson obair fiolm is telebhisean.”
Chris Young (Producer) Young Films

Stiùidio Fàs


Tha Stiùidio Fàs stèidhichte ann an Slèite san Eilean Sgitheanach. Tha an stiùidio air a ruith ann an co-bhanntachd ri Sabhal Mòr Ostaig, Ionad Nàiseanta Cànan is Cultar na Gàidhlig a tha a’ lìbhrigeadh chùrsaichean ann an Telebhisein agus Eòlas Meadhanan tro mheadhan na Gàidhlig.

Gleusda set

Anns an Eilean Sgitheanach a tha air leth brèagha agus luma-làn eachdraidh, chithear seallaidhean bòidheach de bheanntan is de dh’oirthirean a tha air nochdadh sìos tro na bliadhnaichean ann an iomadh prògram ionadail, nàiseanta is eadar-nàiseanta agus ann am mòran thaisbeanadh sanasachd cuideachd. Tha luchd-togail dhealbh agus luchd-film air an tàladh thuige air sgàth ’s an dòigh sa bheil an solas a’ sìor atharrachadh an seo agus tha na seallaidhean-tìre maiseach a tha rim faicinn ga dhèanamh na àite air leth gus sàr phrògram a chruthachadh.